5D Vision OÜ

Teaduspargi 11, III korrus
50411 Tartu

Telefon: 730 1040
Faks: 738 3041
E-post: info@5dvision.ee

Veebipõhise tarkvara tootmine on üks meie kolmest põhitegevusvaldkonnast. 

Spetsialiseerume üha enam funktsionaalsemate ja pigem keerukamate rakenduste loomisele, algusaastail pakutud kodulehekülgede tegemise teenuse tähtsus väheneb üha.
Meilt on tellitud väga erinevaid rakendusi, kuid kokkuvõtvalt jagaksime need kolme põhilisse valdkonda:
 • Ettevõttesisese info haldusrakendused kasutamiseks intranetis - tootmisinfo, personaliinfo, kliendisuhete info, laoarvestus jne.
 • Ettevõttest välja suunatud ehk avalike teenuste toetamise rakendused - veebipoed, pildigaleriid.
 • Infosidumislahendused - mitme erineva tarkvara poolt produtseeritud info omavaheline sidumine, mille tulemusena tekib nö informatsiooniline sünergia.
Et tagada klientide parim teenindus tarkvara tootmise valdkonnas järgime järgnevaid põhimõtteid:
 • Lähtume kliendi vajadustest paindlikult ja loome lahendusi, mitte ei paku piiratud võimalustega valmistarkvara.
 • Soovitame eelkõige vaba tarkvara kasutamist, hoides seega madalal rakenduste omahinna ega põhjusta klientidele liigseid kulutusi.
 • Kasutame projektide juhtimiseks oma ettevõttesisest tarkvaratootmise portaali, tagades selle abil käigusolevate projektide üle kontrolli nii ajaliselt, kui mahuliselt. Portaali abil on realiseeritud elementaarne ülevaade projektidest, tegemist vajavatest ja tehtud töödest ning versioonikontrollist.
 • Projektide läbiviimisel juhindume ekstreemprogrammeerimise põhimõtetest.
 • Pakume oma peamist müügiartiklit - põhifunktsionaalsust tagavat platvormi 5D Basement võimalikult paljudes töödes, vajadusel kombineerime seda platvormiväliste süsteemidega või rajame täiesti sõltumatu rakenduse.
 • Vajadusel pakume väljatöötatud rakenduse käigushoidmiseks kiires võrgusõlmes asuva oma serveri ruumi rentimist.

Klientide hulgas on tööstusettevõtteid, meditsiini-, biotehnoloogia- ja veterinaariafirmasid, samuti teisi infotehnoloogiaettevõtteid, kaubandus- ja teenindusettevõtteid.
Veebipõhise tarkvara valdkonnas oleme põhiliselt tegelenud funktsionaalsete ettevõttesisese info haldamise rakendustega, aga ka avalikkusele suunatud veebidega, näiteks:
 • CRM + projektihaldus + arvete haldus Asper Biotech jaoks;
 • samasse valdkonda langev CRM lahendus Solis Biodyne infohalduseks, lisaks sisuhaldussüsteem, e-pood www.sbd.ee ning laoarvestusrakendus;
 • Icosageni laboriinfo haldamise süsteem.
 • Mitmete biotehnoloogiafirmade (DNA-GuideDAD HealthBioatlas, FlyLife) infosüsteem ja geeniandmete analüüsi ja raportite genereerimise tarkvara.
 • ambulatoorse meditsiiniinfo haldusrakendus eraarstipraksisele psühhiaatria valdkonnas (neli ettevõtet);
 • NatureGate interaktiivsed taime- ja loomamäärajad: õistaimedpuudlinnudliblikadkalad.
 • 5D Visioni sisene infohaldus hooldusteenuse intsidentide, tegemiste ja klientide IT-varade üle arvepidamiseks, samuti tarkvaraarendusteenuse projekti- ja tööhaldus.
 • operatsiooniruumide planeerimine jm meditsiiniinfo haldusrakendus Fertilitasele;
 • ladu/ost/müük arvestussüsteem, tellijaks Hansamedical;
 • Quattromedi kodulehe arendus (kuni 2004);
 • fotoandmebaasi halduskeskkond, tellijaks Altakon Grupp;
 • Eesti Ornitoloogiaühingu LIFE projekti raames valminud fotode haldus- ja galerii genereerimise rakendus;
 • Lindude rändekaart birdmap.5dvision.ee
 • Viljandi Liimpuit tootmise planeerimise ja infohaldusrakendus (aastatel 2000-2002).
 • Tartu Ülikooli Seiremonitori projekti infohaldusrakendus, selle edasiarendus Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse tellimusel, integreeritud EELISe andmebaasi ja avaliku veebilehega (kuni 2011);
 • keskkonnaindikaatorite andmehalduskeskkond Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse tellimusel (kuni 2011);
 • Keskkonnainfo.ee portaali sisuhaldusrakendus, integreerimaks erinevaist andmeallikaist pärit keskkonnainfot (kuni 2011);.
 • Lääne-Viru maavalitsuse intranetirakendus (kalendrid, ressursid, transport);
 • Tarmeteci grupi erinevate ettevõtete palgaarvestussüsteem ning Axapta majandustarkvaraga seonduv tootmise tagasiside ning aruandluslahendus; eelmisega integreeritud personalijuhtimisrakendus koos aruandlusega; seostatud avalik kodulehekülg www.metec.ee koos ekstranetiga klientidele;
 • automüügi, rendi ja hoolduse haldustarkvara, tellijaks Taufauto;
 • Kinnisvaraeksperdi hindamisaruannete haldamise rakendus.
 • www.zoo.ee, www.dimela.ee tellijaks Dimela (kuni 2012).
 • Loodustoote OÜ e-pood nii hulgiostjaile kui avaliku poena.
 • Koostöös Tiigrihüppe Sihtasutuse ja Tartu Ülikooliga on valminud õpitarkvara (mudelid.5dvision.ee).
 • Tartu Ülikooli teadusuudiste portaal Novaator.ee.
 • Sihtasutuse Archimedes elektrooniliste taotluste menetlemise keskkond.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti Euroopa Liidu teaduspoliitika positsioonide kujundamise keskkond.
 • Tartu Keskkonnahariduse Keskuse veeb (www.teec.ee).
 • Tartumets OÜ integreeritud kaardipõhine infosüsteem.
 • Eestimaa Looduse Fondiga koostöös interaktiivne keskkonna-alane mäng Kala!
Lisainfo saamiseks saada e-kiri: info@5dvision.ee

© 5D Vision 2009