5D Vision OÜ

Teaduspargi 11, III korrus
50411 Tartu

Telefon: 730 1040
Faks: 738 3041
E-post: info@5dvision.ee

Meie IT hooldusteenust osutab nüüd eraldi ettevõte - Kuvarnet.

Edukaks äritegevuseks peavad ettevõtted keskenduma üha enam oma põhitegevusele peamises kompetentsivaldkonnas ja suunama selle saavutamiseks vajalikud kõrvaltegevused teistele ettevõtetele, kellele need on omakorda peamiseks tegevusalaks. 

Muude infrastruktuursete vajaduste kõrval on võtmetähtsusega kõrvaltegevuseks pea igas ettevõttes, asutuses ja organisatsioonis infotehnoloogia (IT) talitluspidevuse tagamine. Siin oleme meie need, kes võtavad hea meelega enda kanda IT infrastruktuuri igapäevase käigushoidmise, lihtsamalt öeldes osutavad "arvutiabi".
Pakume alljärgnevat teenust:
 • riist- ja baastarkvara tõrgete diagnoosimine ja kõrvaldamine;
 • viiruste tõrje korraldamine;
 • andmete säilimise ja taastamise korraldamine;
 • uute seadmete ja/või baastarkvara hankimine ja installeerimine;
 • arvepidamine riist- ja tarkavara üle;
 • konsulteerimine ja ettepanekute tegemine infotehnoloogilise keskkonna arengusuundade väljatöötamiseks, jõudluse, töökindluse ja efektiivsuse tõstmiseks;
 • kliendi esindamine suhtlemisel teiste isikutega infotehnoloogilises valdkonnas;
Hooldusteenuse lisaväärtuseks annavad oma panuse:
 • pikaajaline kogemus;
 • regulaarne koolitus;
 • omandatud sertifikaadid mitmete tarkvarade installeerimiseks ja hooldamiseks;
 • tunnustus ML Arvutid (MicroLink) poolt toodetud arvutite garantiiremondi teostamiseks;
Anname asjalikku ja sõbralikku abi probleemide lahendamiseks telefoni teel või tuleme vajaduse korral kohale. Reageerime kliendi väljakutsele kokkulepitud aja jooksul.

Hooldusklientide hulgas on mitmeid tööstusettevõtteid, samuti kaubandus-, teenindus- ja munitsipaalettevõtteid, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kõrgkool.
Lisainfo saamiseks saada e-kiri: info@5dvision.ee

© 5D Vision 2009